Tích Hợp Hệ Thống và Hạ Tầng

Tích Hợp Hệ Thống và Hạ Tầng

Mỗi doanh nghiệp có một nhu cầu và khả năng đầu tư riêng cho cơ sở hạ tầng. Với các đối tác hạ tầng lớn trong nước, chúng tôi cam kết xây dựng và cho thuê cơ sở hạ tầng theo yêu cầu của mỗi doanh nghiệp với chi phí đầu tư hợp lý nhất.

Ngoài ra, với kinh nghiệm chuyển đổi số cho các doanh nghiệp lớn, chúng tôi đã sớm tiếp xúc với các hệ thống các doanh nghiệp đang sử dụng hiện nay. Tích hợp hệ thống là một trong những thế mạnh của IPI mà khách hàng hoàn toàn có thể tin tưởng. .

Liên Hệ Ngay

Để nhận các tư vấn về tích hợp hệ thống và hạ tầng

Tích Hợp Hệ Thống & Hạ Tầng

Các hệ thống của IPI luôn có sẵn các cổng API dễ dàng tích hợp với các hệ thống khác mà quý doanh nghiệp đang sử dụng như:
Hệ Thống Phần Mềm Kế Toán
Hệ Thống Phần Mềm Quản Lý Kho
Hệ Thống Phần Mềm Phân Phối