Phân Tích và Tư Vấn

Phân Tích và Tư Vấn

Các doanh nghiệp thực hiện Chuyển Đổi Số trong thời đại Kinh Doanh mới đã và đang tăng tốc tìm kiếm những hệ thống quản trị đáp ứng được tốc độ phản ứng của thị trường với các kế hoạch bán hàng, vận hành theo mục tiêu kinh doanh.

Hành vi đặt hàng/bán hàng đã thay đổi nhanh chóng theo xu hướng số hóa trên các thiết bị cá nhân, tiện lợi hơn, nhanh chóng hơn và phản ánh dữ liệu chính xác hơn cho hoạt động quản trị, nRMS đã chuyển hóa mô hình quản trị hệ thống phân phối kiểu cũ sang một mô thức quản trị hoàn toàn mới dựa trên dữ liệu hành vi.

Liên Hệ Ngay

Để tìm hiểu nhu cầu Doanh Nghiệp với nRMS

Phân Tích & Tư Vấn nRMS

Chúng tôi hiểu rằng khách hàng có nhu cầu tìm hiểu và nghiên cứu sự phù hợp, tính đáp ứng của hệ thống với mô hình kinh doanh nhằm đạt hiệu quả tối ưu vì vậy chúng tôi cung cấp các Dịch Vụ:
Tìm Hiểu Nghiên Cứu
Tổng Hợp Phân Tích
Đánh Giá Điều Chỉnh Giải Pháp