KIDO GROUP

KIDO GROUP

Cung cấp giải pháp hệ thống quản trị mạng lưới bán lẻ các cấp và lập kế hoạch và vận hành bán hàng KIDO Corporation – một công ty tiêu dùng thực phẩm và đồ uống tích hợp, chế biến và bán các sản phẩm nông nghiệp, thực phẩm và dầu ăn tại Việt Nam.

Giải Pháp

Cung cấp ứng dụng di động hỗ trợ điểm bán lẻ và nhân viên bán hàng chủ động đặt hàng và theo dõi các chương trình khuyến mãi.

Thời gian vận hành đơn hàng

Giảm 60% thời gian vận hành đơn hàng, và 40% sai sót liên quan tới đơn hàng.

Thời gian chăm sóc đại lý

Giảm 50% thời gian chăm sóc một đại lý, và tăng 20% khả năng chốt đơn hàng.

Hệ thống cung cấp dữ liệu đa dạng hỗ trợ thực hiện nhiều báo cáo theo từng khu vực, nhóm khách hàng. Điều này giúp nhanh chóng phản ảnh thực tế thị trường như: Doanh số, lượng đơn hàng, sản phẩm yêu thích, chương trình yêu thích,…