Hãy tạm quên Chuyển Đổi Số trong năm 2020!

Một nhận định mới từ TechHQ – chuyên trang về công nghệ trong kinh doanh, cho rằng 2020 là một năm cho tối ưu hóa số (digital optimisation – DO) chứ không phù hợp để chuyển đổi số (digital transformation – DX)

Tại sao DO có tính khả thi cao hơn, đặc biệt là sau cuộc khủng hoảng #covid19:

  • Mặc dù đã có nhiều tiến bộ thực sự, chuyển đổi số toàn diện là một tham vọng cao cả đối với nhiều doanh nghiệp.
  • Thay vào đó, tập trung vào tối ưu hóa có thể dễ quản lý hơn và mang lại kết quả tốt hơn.


Ba bước để bắt đầu:

  1. Đánh giá lại danh mục số (digital portfolio) ở cấp độ doanh nghiệp bao gồm các công cụ, giải pháp và sản phẩm đã được mua, được xây dựng, đã mở rộng hoặc đã ngưng lại.
  2. Bắt đầu loại bỏ các khoản dư thừa và hợp lý hóa danh mục đầu tư.
  3. Cập nhật hoặc vẽ lại lộ trình số (Digital Roadmap) gồm các cột mốc cụ thể để tạo ra các tác động tức thời (impact), lý tưởng nhất là ở cấp độ doanh nghiệp.

Quay lại câu chuyện xưa cũ, theo một khảo sát của Gartner năm 2018, 66% các nhà lãnh đạo nghĩ rằng họ đang chuyển đổi số. Nhưng trên thực tế thì chỉ có 11% các nhà lãnh đạo đang thực sự chuyển đổi số bằng cách tạo ra sự khác biệt.

Vậy thì thực sự DO và DX là gì? Và xu hướng tương lai sẽ như thế nào?

Phần này mình nói ngắn gọn để các chuyên gia có thêm không gian và thời gian để tìm hiểu sâu hơn.

Hình 1: DO thường được xem là 1 phần của DX trong khái niệm của tôi khi vẽ ra Roadmap (thường là giai đoạn 1) nhưng nếu xem Digital Strategy là cha thì chúng được phân tần xuống như hình vẽ.

Hình 2: Các doanh nghiệp đang thay đổi mô hình cho từ Chuyển đổi kỹ thuật số đi từ CNTT truyền thống kế thừa (Legacy Traditional IT) → Nền tảng kỹ thuật số Digital Platform → Kinh doanh nền tảng (Platform Business)

Vậy theo bạn, DO sẽ nên là The ONE THING của năm 2020 và Platform Business có phải là mô hình đích đến của chuyển đổi số❓❓❓

PS: Bài tiếp theo sẽ đào sâu vào Platform Business hoặc sẽ chia sẻ những kinh nghiệm đau đớn trong chuyển đổi số, rào cản lớn nhất trong việc triển khai (execution) và những lời khuyên cho các CIOs cho giai đoạn tiếp theo.

Nguồn: Phuoc Trinh

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked*