Sản Phẩm & Dịch Vụ

Sản Phẩm & Dịch Vụ

IPI cung cấp Giải pháp công nghệ chuyển đổi số, tích hợp đa nền tảng thông qua các ứng dụng di động, với đội ngũ tư vấn và triển khai giàu kinh nghiệm.

Duy Trì Và Phát Triển

Doanh nghiệp luôn đổi mới và ngày càng lớn mạnh. Việc duy trì và điều chỉnh hệ thống để đáp ứng được nhu cầu vận hành, nâng cao hiệu quả kinh doanh

Thiết Kế và Triển Khai

Mỗi dự án triển khai hệ thống nRMS, tùy theo độ lớn của hệ thống phân phối và mô hình vận hành kinh doanh theo từng doanh nghiệp

Phân Tích và Tư Vấn

Bước chuẩn bị và tìm hiểu đầu tiên, quan trọng nhất khi bắt đầu triển khai dự án với hệ thống nRMS

Tích Hợp Hệ Thống & Hạ Tầng

Mỗi doanh nghiệp có một nhu cầu và khả năng đầu tư riêng cho cơ sở hạ tầng.

Quản Trị Dữ Liệu Tập Trung

Dữ liệu luôn là một trong những thước đo quan trọng nhất trong việc xác định thành công của các dự án chuyển đổi số.

Tư vấn triển khai (WMS, TMS, NRMS)

Các doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi số đa phần còn chưa rõ về các bước thực hiện và triển khai ra thị trường. Khi thực hiện chuyển đổi số cho các doanh nghiệp,